Градското сметище в Айтос ще се превърне в пасище

Градското сметище в Айтос ще се превърне в пасище - E-Burgas.com

През лятото на 2019 г. Община Айтос изпълнява успоредно два мащабни проекта в града - за изграждане на Пречиставтелна станция за отпадъчни води и за закриване и рекултивация на градското сметище. Двата проекта имат една основна обща цел - по-чиста околна среда. Общата стойност на спечеленото по проектите финансиране е близо 23 000 000 лв, приблизително толкова, колкото е годишният бюджет на Общината за 2019 година.

Депото за битови отпадъци е в експлоатация от 1977 г. и е частна общинска собственост. Намира на 2 км от града и 2.5 км от с. Лясково и заема площ от 73.377 дка. Депото е с изчерпан капацитет и не отговаря на действащата нормативна база на националното и европейското законодателство, категорични са експертите. Затова, от 2004 г., Община Айтос, съвмество с общините Бургас, Камено, Средец, Несебър, Поморие, Руен, Карнобат и Сунгурларе работи по изготвянето и реализирането на проект за регионално депо за битови отпадъци на територията на община Камено. Беше реализиран съвместен проект  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Сега Регионалното депо обслужва общо 210 населени места с близо половин милион жители, в т.ч. и жителите на Община Айтос.

В проекта на Община Айтос за закриване и рекултивация на сметището подробно са описани всички дейности по закриването, проектиран е рекултивиращ слой и е предвидено бъдещото ползване на територията му. В частта "Биологична рекултивация" е планирана работа по затревяване в продължение на три години. Дейностите ще са механизирани, направен е избор на необходимата техника и транспорт за предвидените в проекта СМР.

Проектът е на обща стойност 3 365 381.94 лв. Идеята е, след рекултивацията общинското депо да се превърне в пасище.

През юли 2019 г. Община Айтос изпълнява успоредно два мащабни проекта в града - за изграждане на пречиставтелна станция за отпадъчни води и за закриване и рекултивация на сметището. Двата проекта имат една цел - по-чиста околна среда. Общата стойност на спечеленото по проекти финансиране за двата проекта е близо 23 000 000 лв, горе долу толкова колкото е годишният бюджет на Общината за 2019 година.

Коментари

Още от последните новини