Дванайсетокласници от Немската гимназия в Бургас посетиха дело в бургаския съд

Дванайсетокласници от Немската гимназия в Бургас посетиха дело в бургаския съд - E-Burgas.com

Дело в Окръжен съд – Бургас за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на нанесена телесна повреда, предизвика интереса на 32-ма ученици от 12-ти клас в Немска езикова гимназия „Гьоте". Посещението бе част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", по която съдии и прокурори от Окръжен и Районен съд и прокуратури изнасят лекции и учениците посещават реални съдебни процеси.

Младите хора присъстваха на открито заседание по изслушване на съдебни прения и последна дума на подсъдимия. Пренията на страните представляват цялостна равносметка на резултатите от проведеното съдебно следствие, която се прави от гледна точка на обвинението и на защитата. За учениците бе любопитен факта,  че произнасянето на съдебните речи устно е едно от направленията на принципа на „устността", което е условие за валидността им.

Окръжен съд – Бургас постанови оправдателна присъда и призна подсъдимия за невинен. Съдията – докладчик по делото проведе дискусия с учениците и отговаряше на многобройните техни въпроси, след произнасянето на съдебното решение. „Презумпцията за невинност е основен правен принцип. В наказателния процес той е гаранция за правото на защита, каквато получи подсъдимия по гледаното дело", коментира съдия Иванов. Според чл. 31, ал. 3 от Конституцията на България „обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда". Принципът е залегнал и в чл. 6, ал. 2 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, по която Република България е страна от 1992 г. Също и в чл. 11 на Всеобщата декларация за правата на човека и в английската Велика харта на свободите от 13 век.

Галерия
Коментари

Още от последните новини