Бургаски депутати и общината ще се борят за повече ред в кв. Победа

Бургаски депутати и общината ще се борят за повече ред в кв. Победа - E-Burgas.com

Необходимо е по-силно полицейско присъствие в кв. „Победа", за да могат живеещите там да се чувстват по-сигурни и защитени – около това се обединиха участниците в среща, инициирана от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева.

Неин домакин бе Магдалена Манолова, директор на ТД „Възраждане", в рамките на която попада и квартала с преобладаващо ромско население.

До срещата с участието на ст. комисар Калоян Калоянов, комисар Неделчо Рачев, началник на „Охранителна полиция и КАТ" и началникът на Първо РУ Иван Иванов се стигна след поставени проблеми от жители на квартала в приемен ден на народните представители. На нея присъства и Веселин Василев, директор на дирекция „Управление на кризи, обществен ред и сигурност".

Нивото на битовата престъпност – най-вече свързана с кражби и хулигански прояви, често с участието на малолетни и непълнолетни, високите децибели, струпването на големи общности без необходимите регистрации, обитаването на незаконни постройки бяха ключовите въпроси, обсъдени на срещата.

От седмица в квартала има засилено полицейско присъствие през цялото денонощие, съобщи комисар Калоянов. Той пое ангажимент предприетите мерки да бъдат постоянни.

Ангажирани сме трайно с проблемите в кв. „Победа", необходимо е мерките да се прилагат непрекъснато и на няколко нива, коментира Димитър Бойчев. Винаги, когато сме искали съдействие от ОД на МВР и ст. комисар Калоянов, е последвала бърза и адекватна реакция, допълни той.

Магдалена Манолова информира присъстващите, че през последните месеци са проверени 140 адреса и тази активност, както и премахването на незаконните постройки ще продължи. Според нея е целесъобразно да се помисли за по-опростена процедура, когато се касае за строителство без никаква документация.

Общинският съветник Калояна Живкова отбеляза, че 387 незаконни постройки на територията на Община Бургас са премахнати от началото на 2013 г. до сега. Статистиката е обвързана с приетите промени в Закона за устройство на територията от края на 2012 г. Тогава на общинските администрации бяха предоставени правомощия по установяване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория.

Най-много установени незаконно изградени строежи от пета категория има в кв. Победа – 164 броя. 158 от тях вече да премахнати, а 6 са с издадени заповеди.

Диана Саватева пое ангажимент да направи консултации за евентуални промени в Закона за адресната регистрация и Закона за защита на детето.

Следващата оперативна среща по поставените проблеми ще бъде проведена през септември.

Коментари

Още от последните новини