Бургас вече е модернизиран по отношение на наводненията, вижте новата система

Бургас вече е модернизиран  по отношение на наводненията, вижте новата система - E-Burgas.com

Предстои надграждането й с опция за реакция при друг вид бедствия

Община Бургас внедри ефективна електронна система за управление на риска от наводнения. Тя се управлява от Центъра за видеонаблюдение, където дежурни оператори следят за показанията в реално време и имат готовност да реагират при нужда. Системата дава актуални и стари данни за състоянието на потенциално опасни реки в общината, прави прогнози. Нейните "очи" са 22 хидрометрични станции с радарни сензори. Те са оборудвани със соларни панели, гарантиращи автономната им работа, както и с видеокамери, позволяващи извършването на постоянно наблюдение на застрашените от наводнение територии. Допълнителни данни постъпват от 3 станции за измерване на количество валежи, ултразвуков сензор за измерване скорост и посока на вятъра, сензори за измерване на температура и влажност на въздуха, слънчева радиация и атмосферно налягане.

"Нашата задача като местна власт е да сме все по-подготвени за реакция при кризисна ситуация, както и да даваме потенциално жизненоважна информация на гражданите в реално време", каза зам.-кметът Руска Бояджиева при днешното представяне на системата пред журналисти.

Община Бургас реализира тази полезна придобивка по проект "Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас" (IMFR)  Договор за безвъзмездна финансова помощ: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г. Той се финансира по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

В момента системата следи единствено за риска от наводнения, но тя е гъвкава и амбицията на Община Бургас е да я надгради с опция за следене на опасността от пожари и други видове бедствия. Чрез системата се обработват и визуализират в лесен за четене и разбираем формат данните, постъпващи от изградените хидрометрични станции и сензори. В ГИС карта е въведена цялата налична информация за територията на община Бургас, обхващаща елементи на критична инфраструктура, пътна инфраструктура, имоти и др. Създаден е регистър на наводненията, с възможност за визуализация на територията, която обхващат. Нанесени са данни и за 10 прогнозни модела на наводнения. Цялата тази информация позволява на отговорните институции лесно да установят кои райони и какви елементи на градската инфраструктура са застрашени от наводнения, за да предприемат адекватни и навременни мерки за предотвратяване или редуциране на щетите.

По проекта е разработено и мобилно приложение, което ще позволи известяване на граждани и длъжностни лица за повишени нива и валежи през техните телефони. Бургаската електронна система за управление на риска от наводнения  е реализирана от българската софтуерна компания "ТехноЛогика".

Коментари

Още от последните новини