Бургас ще брани архитектурния си облик с нова наредба

Бургас ще брани архитектурния си облик с нова наредба  - E-Burgas.com

Общината ще има възможност да определя изисквания към ремонти на сгради, улици, площади и озеленени площи

Общинската администрация в Бургас срок ще изготви и представи проект на наредба, с която ще бъдат определени специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, и да изисква спазването им от техните собственици или инвеститори. Разрешение за изготвянето й ще бъде дадено от Общински съвет - Бургас, където има внесена докладната записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев, който е председател на ПК по устройство на територията.

Наредбата е съобразена с гласувания през пролетта на 2019 г., от Народното събрание изменения и допълнения на ЗУТ, като едно от тях е добавянето на нов чл.13а. С него, законодателят дава възможност на местната власт да определя специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, и да изисква спазването им от техните собственици или инвеститори.

По този закон общините биха могли да определят и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

За да стане това реалност, общинските съвети трябва предварително да приемат специални наредби. 

Общините ще могат да определят и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

"Eдно от нещата, за които нейните разпоредби трябва да допринесат, е подобряване на състоянието на сградния фонд в Бургас. В старата част на нашия град например, все още съществуват множество стари търговски и жилищни сгради, с прекрасни форми и изящни фасади. Повечето от тях са творение на известни архитекти и проектанти, сред които както българи, така и чужденци. Става дума за сгради, строени преди първата половина на ХХ в., повлияни от модерните тогава в Европа неокласицизъм, ренесанс, барок, модерн, рококо и сецесион, като има и немалко такива, издигнати още през XIX в. Една част от тях имат статут на паметници на културата с различно значение или на недвижими културни ценности. Те безспорно красят улиците в ЦГЧ и придават на Бургас един по-стойностен и по-културен облик. Опазването и поддръжката им в добър вид привлича погледите на гостите на града, влияе положително на неговия имидж и оказва благоприятно въздействие върху туризма." мотивират се вносителите на докладната записка. 

Докладната записка ще бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет - Бургас на 26 май. 

Свързани статии
В Созопол презентират архитектурния облик на Стария град
Тагове
Старият Бургас архитектура
Коментари

Още от последните новини