Таг изпускане

След сигнал за източване на язовир, МОСВ отсече: Не е от значимите!

Въпреки това виновникът ще бъде наказан Интересно становище споделиха експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), които ...