Таг защитена зона

Разширяват защитената зона на "Корал" и още няколко плажа

С решение на Министерския съвет за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна беше увел...