Таг защитена зона

Министър Борислав Сандов обяви още една защитена зона

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповед за обявяването на нова защитена зона „Камчия“ за опазване на пр...

Разширяват защитената зона на "Корал" и още няколко плажа

С решение на Министерския съвет за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна беше увел...