Защитаваме дипломни работи онлайн и след пандемията

Защитаваме дипломни работи онлайн и след пандемията - E-Burgas.com

Възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити, както и видеоконферентна защита на дипломни работи бе регламенитирана с промените наредба, която урежда държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища в България. Така ще можем да защитаваме дипломни работи онлайн и след пандемията и завръщането на студентите във вузовете.

Целта на на промените е да се актуализира и осъвремени нормативната рамка, приета през 2004 година, с оглед на дигиталната трансформация на образованието и на пандемията от COVID-19.

Досега висшите училища можеха да организират дистанционна форма на обучение, както за придобиване на степен на висше образование, така и за повишаване на квалификацията на специалисти. Промените дават възможност в дистанционна форма да се провежда и продължаващо и допълнително обучение.

Нов момент има и при оценяването в дистанционната форма на обучение за висшите училища. Те трябва да имат системи за идентификация на студентите и контрол на изпити и оценяване, системи за установяване на опити за плагиатство и съхраняване на изпитни данни и студентски работи в електронен архив поне за 5 години и др.

С прилагането на Наредбата ще се подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища, което ще благоприятства свързването им в европейски и световни мрежи за висше образование.

Коментари

Още от последните новини