Започва изграждането на пречиствателната станция в с. Равна гора

Започва изграждането на пречиствателната станция в с. Равна гора - E-Burgas.com
Започва изграждането на пречиствателната станция на с. Равна гора. Старт на строителството ще бъде даден на 13 август от кмета на община Созопол Панайот Рейзи и кметът на созополското село Георги Станев. Те символично ще направят първа копка на съоръжението  в местността „Аязмото” от 11.00 ч. Освен пречиствателната станция, в селото ще бъде изградена също водопроводната мрежа и нова канализационна система. Строителството на обектите е по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Равна гора-община Созопол” на стойност 929 966 лева и „Изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Равна гора” на стойност 4 684 616 лева, за които община Созопол е сключила договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Основната цел на проекта за изграждане и оборудване на нова Пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ) е да се осигури пречистване на отпадъчните води в с. Равна гора в съответствие с националните и европейските стандарти за пречистване на отпадъчни води от населени места. Това ще доведе до дългосрочно разрешаване на проблемите ,свързани с пречистването на отпадъчните води, подобряване на околната среда,чрез осигуряване на адекватно третиране на замърсените води и минимизиране на риска от възникване и разпространение на болести, причинявани от тях. Като цяло изграждането на пречиствателната станция ще повиши качеството и стандарта на живот на жителите в с. Равна гора и ще намали различията с условията за живот в градска среда. Проектът за изграждането и реконструкция на Ви К мрежа в предвижда цялостна подмяна на съществуващата водна и канализационна мрежа и изграждането на нова, изграждане на домови отклонения на всички имоти , които са в регулацията на селото и възстановяване на асфалтови настилки. Дължината на канализационната мрежа е около 2 500 м.
Коментари

Още от последните новини