Зам.-министър Атанаска Николова: Емисиите от парникови газове намаляват

Зам.-министър Атанаска Николова: Емисиите от парникови газове намаляват - E-Burgas.com

„Политиките могат и трябва да подпомогнат справедливия енергиен преход като насърчат дългосрочни решения на държавно ниво и в частния сектор, чрез които да се избегнат структурни сривове и социални проблеми“. Това заяви зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова в открит публичен дебат на тема „Справедлив енергиен преход“, организиран от Международната природозащитна организация WWF – България и екосдружението „За Земята“. Справедливият енергиен преход е тема, която ще влияе осезателно на развитието ни като общество, като нация и като държава. Изменението на климата е факт – факт са и екстремните  метеорологични явления, които са сериозна заплаха за живота и за здравето на хората, за развитието на икономиката, включително за биоразнообразието и екосистемите, посочи зам.-министър Николова.  

България провежда успешно политика, свързана с изменението на климата, в изпълнение на международните и европейските си договорености и законодателство и в съзвучие с националните интереси. Съгласно последните официални данни през 2016 г. общите емисии на парникови газове у нас са намалели с 49% в сравнение с базовата 1988 г. и с 4,4% в сравнение с 2015 г.

Парижкото споразумение и политиките по климата са в пълно съответствие с необходимостта от справедлив преход. Изискването към страните по Споразумението е всяка да формира политики и мерки по климата по начин, който да минимизира социалните и икономическите отрицателни въздействия и да увеличи ползите чрез пренасочване на работа ръка, създаване на „зелени“ работни места с подходяща социална защита и политики на пазара на труда. Убеждение на МОСВ е, че успехите се постигат в условия на партньорство и обмяна на опит и добри практики. Преходът към нисковъглеродна икономика и енергетика е предизвикателство, но и възможност, както за ЕС, така и за България. „Този преход ни обединява, той е предизвикателство, което обединява, а не разделя. Форуми като днешния са начин да намерим правилния модел на преход за нашата страна, който да отразява нашите специфики“, убедена е зам.-министър Николова.

Тя подчерта, че само преди два дни, по време на Съвета на министрите по околна среда беше постигнат общ подход по предложението за регламент на ЕП и на Съвета за установяване на емисионни стандарти за нови лекотоварни МПС и ванове. Този регламент е част от интегрирания подход на ЕС за намаляване на емисиите парникови газове. „Това е поредната демонстрация на воля за преход към нисковъглеродна икономика, показана на европейско ниво от всички държави членки. Несъмнено тези амбициозни цели, които си поставя ЕС във всички сфери, включително и в енергийната, поставят на преден план изключително важния въпрос за справедлив преход към нисковъглеродна икономика и енергетика“, каза още зам.-министърът на околната среда и водите.

Във форума, чийто домакин беше Председателството на ЕК в София, участваха и зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, представители на синдикални и бизнес организации, на местната власт, на национални институции и на НПО.

 

Коментари

Още от последните новини