Задължават хотели да водят регистър на туристите

Задължават хотели да водят регистър на туристите  - E-Burgas.com

Парламентът задължи хотелиерите да водят регистър за настанените туристи. Това стана с приетите без дебати на второ четене промени в Закона за туризма.

Данните, които трябва да бъдат записани в регистъра, ще се утвърждават от министъра на туризма и публикуват на интернет страницата на министерството. Регистърът се води чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп.

Хотелиер, който не поддържа регистър на настанените туристи, ще бъде глобяван с 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица ще се налага имуществена санкция от 7000 лв., реши парламентът. Ако регистърът не отговаря на разпоредбите, наказанието е между 100 и 1000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в от 500 до 5000 лв.

Коментари

Още от последните новини