ВКС отхвърли възможността за юридическа смяна на пола

ВКС отхвърли възможността за юридическа смяна на пола - E-Burgas.com

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отхвърли  възможността за юридическа  смяна на пола. Тълкувателното решение на Върховния съд е от понеделник. 

„Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален“, се казва в позицията на ВКС. 

Тълкувателното дело е образувано поради противоречива практика в решения на ВКС относно юридическата смяна на пола.

Конституционният съд е извършил задължително тълкуване на понятието „пол“. Според Основния закон то следва да се разбира само в биологичния му смисъл. Върховните съдии пишат в мотивите си: „Развитието на практиката на КС в изясняване на действителното съдържание на това понятие и действието на последното цитирано решение на КС по чл. 149, ал. 1, т. 1 КРБ задължава ОСГК на ВКС да приеме, че биологичното обяснение на понятието пол е единственото включено в него. Конституцията и цялото българско законодателство са изградени върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид, полът е детерминиран по рождение и се изгубва със смъртта, като „понятието „пол“ има смислово приложение и обуславя конституционния статус на физическите лица във връзка със социалните отношения и конкретно с институтите на брака, семейството и майчинството“.

Коментари

Още от последните новини