В Бургас търсят митничари с висше образование и чужд език

В Бургас търсят митничари с висше образование и чужд език  - E-Burgas.com
снимка: bTV

Заплати от по 700, 1300 и 1400 лв. 

Митница Бургас обяви конкурс за работа за 23 щастни служители на различни позиции. Съобщението за това е качено в официалния сайт на община Бургас. 

Първата обява е за 8 щатни бройки за длъжността "ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 4 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево. Служителите там трябва да ъководят и носят отговорност за дейността на административното звено в съответствие с възложените специфични функции и задачи; организират и планират работата на административното звено; осъществяват ръководство и оказват методическа помощ при изпълнението на поставените задачи. Заплатата е 1300 лв. 

Още 12 щастни бройки са обявени за длъжност, звено, административна структура, длъжност "митнически инспектор" в Митница Бургас. От тях 4 щатни бройки в Митнически пункт I ниво: Лесово и за 7 щатни бройки в Митнически пункт I ниво: Капитан Андреево. Характеристките на дъжлността включват предоставяне на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършване на дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществяване митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България. Заплатата е 700 лв. 

Последните три щатни бройки са за на пункт Капитан Андреево, началник на митническо бюро Нефтохимически комбинат Бургас и началник на митническо бюро Сливен. Тук са и най-високите заплати по около 1400 лв. 

Кандидатите трябва да имат висше образование, да владеят чужд език и да имат поне четири години професионален опит в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика. 

 

Коментари

Още от последните новини