Увеличават проверките за еднодневните трудови договори

Увеличават проверките за еднодневните трудови договори - E-Burgas.com

Увеличават проверките за еднодневните трудови договори, сключвани между работници и работодатели. След информационната кампания през февруари за възможностите за възникване на трудови правоотношения, регламентирани в Кодекса на труда при сезонни дейности в растениевъдството, са извършени поредица от проверки.

От началото на годината от Инспекцията по труда са извършени общо 356 проверки за спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Установени са 1896 нарушения, от които 1009 са нарушения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 887 нарушения са свързани с трудовите правоотношения.
Наложени са 1 830 принудителни административни мерки. Издадени са 1819 задължителни за изпълнение предписания, като има въведен и специален режим за безопасна работа.
Спрени са 8 машини и съоръжения, отстранени са трима работници без необходимата квалификация и правоспособност. В 114 от случаите е потърсена административно-наказателна отговорност от работодатели и физически лица, като са съставени 114 акта за установени административни нарушения.

Коментари

Още от последните новини