Топлофикация може да продаде повече вредни емисии

Топлофикация може да продаде повече вредни емисии - E-Burgas.com
Топлофикация-Бургас може да продаде повече вредни емисии отколкото е заложила в предварителния си план, съобщават от дружеството. По този начин компанията ще може да изпълни преждевременно договора си с  Датската енергийна агенция за редуцирани емисии на въглероден диоксид. До края на март независимият верификатор Green and Fair ще завърши проверката на Топлофикация- Бургас, която има за цел да потвърди надеждността и точността на системата за мониторинг и обективността на докладваните данни, свързани с емисиите парникови газове. Топлофикация- Бургас се включи в търговията с вредни емисии през 2006, след като с помощта на датското министерство на енергетиката и климата и неговата държавна програма за съвместно изпълнение изгради инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Съфинансирането на стойност 15 млн.лв ангажира топлофикационното дружество да прехвърли на датската правителствена институция общо количество от 468 328 t CO2 редуцирани емисии.
Коментари

Още от последните новини