Търсят кой ще строи Арена Бургас

Търсят кой ще строи Арена Бургас - E-Burgas.com
Зелена светлина за проекта, въпреки малкото пари от правителството arena Община Бургас пусна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Бургас". Целта на поръчката е придобиване на нова лекоатлетическа спортна зала с капацитет за поне 6 500  зрители, разположена върху посочения терен, съдържаща авангардни съвременни функционални и устройствени решения, отговаряща на основните изисквания към строежите Участниците в процедурата трябва да внесат гаранция от 250 хил.лв. и да има минимален оборот за последните три финансови години от 50 млн.лв.  Tрябва да се предостави и банкова гаранция от 5,5 млн.лв., сочи заданието на процедурата, за да се подсигури изпълнението. Припомняме, че проектът бе съпътстван с много скандали,  тъй като Бургас не успя да се пребори за държавно финансиране за проектирането и строежа. Правителството отпусна едва 5 млн. от необходимите 30 млн, които ще стигнат едва за първия етап. Парите са от фонда "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Община Бургас обаче се надява, че ще успее да намери начин да осигури останалите необходими средства през новия програмен период. Това обаче отлага първоначалните планове на общината залата да бъде готова през 2015. Обектът на поръчката включва предварителни проучвания по преценка на проектанта, изработване на инвестиционен проект във фази технически проект, извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи: получаване на разрешение за строеж; упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли; временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане; строително – монтажни работи; единични, комплексни и 72-часови изпитвания; изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;   Подробности за обществената поръчка може да намерите тук:
Коментари

Още от последните новини