Търсят кой да проектира кръгово кръстовище на пътя Провадия – Айтос

Търсят кой да проектира кръгово кръстовище на пътя Провадия – Айтос - E-Burgas.com

Областно пътно управление – Бургас стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект за кръгово кръстовище на път III-208 Провадия – Айтос при 92-ри км и за мерки за успокояване на движението на входа на гр. Айтос.

Съществуващото пътно кръстовище при 92-ри км на третокласното трасе при пресичането с общински път в чертите на град Айтос представлява четириколонно кръстовище без светлинна сигнализация. Целта е да се промени типът на кръстовището от четириклонно в кръгово, с което ще се  подобрят технико-експлоатационните му характеристики и ще се осигури безконфликтно преминаване на транспортните потоци, както и безопасното преминаване на пешеходците през кръстовището.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е  60 календарни дни и започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.  

Прогнозната стойност на поръчката е 9 500 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 20 октомври 2022 г.

Коментари

Още от последните новини