Строят 646 жилища в област Бургас, пред нас са София, Варна и Пловдив

Строят 646 жилища в област Бургас, пред нас са София, Варна и Пловдив  - E-Burgas.com
Снимка: архив

646 жилища предстои да бъдат построени в област Бургас. съобщиха от НСИ.. Най-много предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 839, Варна – 1 385, Пловдив – 859 и Кърджали – 521.

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 630 жилищни сгради с 9 018 жилища в тях и 1 110 322 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 23 административни сгради/офиси с 58 419 кв. м РЗП и на 1 188 други сгради с 694 726 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 2.5%, броят на жилищата в тях – с 6.6%, а общата им застроена площ – с 3.0%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради намаляват с 25.8%, а тяхната РЗП – с 6.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1.7%, а при общата им застроена площ – с 18.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.7%, жилищата в тях – с 4.3%, а разгънатата им застроена площ – с 5.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП регистрират спад съответно с 37.8 и 72.5%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 1.6%, а разгънатата им застроена площ – с 1.8%.

 

Коментари

Още от последните новини