Строителството в област Бургас: Повече нови сгради, но с по-малко жилища в тях

Строителството в област Бургас: Повече нови сгради, но с по-малко жилища в тях  - E-Burgas.com

През третото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 123 жилищни сгради с 535 жилища в тях и 54 690 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 19 176 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.2%, жилищата в тях - с 23.0%, както и общата им застроена площ - с 5.1%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 3.2% по-малко, докато тяхната РЗП  се увеличава със 156.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 9.8%, докато броят на жилищата в тях намалява с 24.2%, а разгънатата им застроена площ - с 37.1%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 26.8%, както и разгънатата им застроена площ - с 34.4% 

През третото тримесечие на 2021 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 84 жилищни сгради с 291 жилища в тях и с 33 051 кв. м РЗП и на 16 други сгради с 13 101 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 4.5% жилищата в тях - с 48.9%, а тяхната РЗП - с 45.0%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 50.0%, а общата им застроена площ - с 62.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 23.5%, докато жилищата в тях намалява с 38.9%, а общата им застроена площ - с 48.5%. Остава непроменен броят на започнатите други видове сгради, но общата им застроена площ намалява с 93.7%.
 

Коментари

Още от последните новини