Статистика за ПТП-ата в региона

Статистика за ПТП-ата в региона - E-Burgas.com

 ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКИ РЕГИОН

за периода от 01.01.т.г. до 29.02.т.г.

През първите два  месеца на  2012 г. на територията на Регион Бургас са настъпили  29 ПТП с тежки  последици с 2 загинали и 33 ранени участника в движението. Сравнено с резултатите за същия период на 2011 г. се отчита намаление и по трите показатели : на броя на произшествията с 20, на загиналите с  6  и  на  ранените  с  24.             На територията на община Бургас през първите два месеца на  2012г. са настъпили  19 ПТП с тежки последици с  21 ранени участника в движението,при  34 ПТП с  3 загинали  и  41 ранени за същия период на  2011г. По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва: - В населени места са отчетени  17 тежки ПТП ,съставляващи/58,6%/ от общия брой на настъпилите ПТП  за първите два месеца на 2012г. с   18 ранени /54,5%/. - В извън населените места злополуките са 12 броя, съставляващи /41,4%/  с  2 загинали /100%/  и   15 ранени участника в движението /45,5%/. Анализът на тежките ПТП за първите  два  месеца   на  2012г по: вид на ПТП показва,че най-много са загиналите при ПТП от вида -“блъскане на пешеходец”. За периода са регистрирани 12 злополуки /41,4%/ с 1 загинал/50,0%/ и 11 ранени /33,3%/ Следват произшествията при “блъскане в   крайпътно съоръжение , дърво , стълб,  предпазна ограда”. Регистрирани са  5 ПТП /6,9%/ с 1 загинал/50.0%/ и 7 ранени/21,2%/.  При  “сблъскване между МПС” са   настъпили  7 ПТП /24,1%/   с   10 ранени /30,3%/. По основна причина за настъпване на ПТП се констатира , че  27 ПТП        /93,1 %/от общия брой на настъпилите ПТП  през първите два месеца на 2012г са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали  2 /100%/ и са  ранени 31 участника/93,9%/. Следват ПТП настъпили,поради нарушение на пешеходци .За периода e регистрирано 1 ПТП/3,4%/, с  1 ранен/3,0%/ Несъобразената  скорост като  нарушение на водачите е водеща   причина за настъпилите ПТП  с тежки последици.  За първите два месеца на 2012г  са регистрирани  16 ПТП/55,2%/  с  1 загинал/50,0%/  и  19 ранени/57,6%/ Сравнено със същия период на 2011г се отчита намаление и по трите показателя:   на  броя на  ПТП с 10  на загиналите  с  3   и    на ранените с 11 За управление на МПС с превишена скорост  през първите два месеца на  тази година  контролните органи  са констатирали  1814  нарушения. Съставени са  184 АУАН и  1630 фиша. Следват ПТП, настъпили поради извършено друго нарушение на водача. Регистрирано е 1 ПТП /3,4%/с 1 загинал/50,0%|/. Отчита се  намаление на броя на  ПТП с 2 и на ранените с 4, а равенство на загиналите. За извършени други нарушения на водачите на  ППС  през отчетния период на   тази година  контролните органи  са констатирали 1132  нарушения . Съставени са  449 АУАН  и  683 фиша. Отнемане на предимство на ППС е следващото нарушение на водачите  довело до настъпването на  4 тежки ПТП /13,8%/ с   5 ранени/15,2%/. За неспазване  на предимство на ППС  през отчетния период на   тази година  контролните органи  са констатирали 443  нарушения . Съставени са 158 АУАН  и  285 фиша.  През първите два месеца на  2012г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас са констатирали  5751 нарушения , съставили са 1871 АУАН   и  3508 фиша . По дни от седмицата  , най-тежка е обстановката в сряда , настъпили са 10 ПТП с 1 загинал и  13 ранени участника. Следва ден четвъртък - 5 ПТП с 1 загинал  и  4 ранени  и ден  петък  -  4 ПТП  с  5  ранени . Най-високо ниво  на пътнотранспортната  аварийност е  в часовете  от 15 до 16 часа –3 ПТП с  1 загинал  и  3 ранени. Следва интервала от 19 до 20 часа с 2 ПТП  с  1 загинал и 1 ранен   и  часовете между  08 и  09 часа – 3 ПТП   с   4 ранени.        
Коментари

Още от последните новини