Статистика на ОДМВР Бургас за катастрофите през първите четири месеца на годината

Статистика на ОДМВР Бургас за катастрофите през първите четири месеца на годината - E-Burgas.com
През първите четири   месеца на  2012г. на територията на Регион Бургас са настъпили  74  ПТП с тежки  последици   с   7 загинали  и   80 ранени участника в движението. Сравнено с   резултатите за същия период на 2011г. се отчита намаление  и по трите показателя:  на броя   на произшествията с 25 ,  на загиналите с  3  и   на  ранените  с  40           На територията на община Бургас през първите четири месеца на  2012г. са настъпили  46 ПТП с тежки последици с 3 загинали  50 ранени участника в движението,при  72 ПТП с  5 загинали  и  90 ранени за същия период на  2011г. По място на  настъпване тежките ПТП се разпределят както следва: - В населени места са отчетени  49 тежки ПТП, съставляващи/66,2%/ от общия брой на настъпилите ПТП  за първите четири  месеца на 2012г. с  2 загинали /28,6%/   и  49 ранени /61,3%/. - В извън населените места злополуките са 25 броя , съставляващи /33,8%/  с  5 загинали /71,4%/  и  31 ранени участника в движението /38,8%/. Анализът на тежките ПТП за първите  четири   месеца   на  2012г по: вид на ПТП показва,че най  много са загиналите при ПТП от вида - “блъскане на пешеходец”. За периода са регистрирани  25злополуки /33,8%/ с                               2 загинали/28,6%/ и  23 ранени /28,8%/ Следват произшествията при “блъскане в   крайпътно съоръжение , дърво , стълб,  предпазна ограда”. Регистрирани са  15 ПТП /20,3%/ с 1 загинал/14.3%/ и 19 ранени/23,8%/.  При  “сблъскване между МПС” са   настъпили  14 ПТП /18,9%/   с 1 загинал/14.3%/ и   17 ранени /21,3%/. По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че  70 ПТП        /94,6 %/от общия брой на настъпилите ПТП  през първите  четири  месеца на 2012г са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които  са загинали  6 /85,7%/ и са ранени 77 участника/96,3%/. Следват ПТП настъпили, поради нарушение на пешеходци. За периода са регистрирани 3 ПТП/4,1%/, с 2 ранени/2,5%/ Несъобразената  скорост като  нарушение на водачите е водеща   причина за настъпилите ПТП  с тежки последици.  За първите четири месеца на 2012г  са регистрирани  39 ПТП/52,7%/  с  5 загинали/70,4%/  и  45 ранени/56,3%/ Сравнено със същия период на 2011г се отчита намаление   на  броя на  ПТП с 6 , на  ранените с 12 , а увеличение на загиналите с 1. За управление на МПС с превишена скорост  през първите четири месеца на  тази година  контролните органи  са констатирали  3099  нарушения . Съставени са  275 АУАН и  2824 фиша. Отнемане на предимство на на ППС е следващото нарушение на водачите  довело до настъпването на  13 тежки ПТП/17,6%/ с  1 загинал/14.3%/ и  13 ранени/16,3%/. Отчита се  намаление    на  броя на  ПТП с 2 и на ранените с 2 , а равенство   на загиналите. За неспазване  на предимство на ППС  през отчетния период на   тази година  контролните органи  са констатирали 1110  нарушения . Съставени са 451 АУАН  и  659 фиша. Следват ПТП настъпили поради извършено друго нарушение на водача. Регистрирани са 2 ПТП /2,7%/ с 1 загинал/14,3%/.   Констатира се намаление на  броя на  ПТП с 5 и на ранените с 8, а равенство на загиналите. За извършени други нарушения на водачите на  ППС  през отчетния период на   тази година  контролните органи  са констатирали 2023  нарушения . Съставени са  914 АУАН  и  1109 фиша.  През първите четири  месеца на  2012г. пътните полицаи на територията на ОД МВР – Бургас са констатирали  13127 нарушения , съставили са 5291 АУАН   и  7500 фиша . По дни от седмицата  , най-тежка е обстановката в сряда , настъпили са 15 ПТП с 2 загинали  и  17 ранени участника. Следва ден вторник - 13 ПТП с 2 загинали   и  12 ранени  и ден  четвъртък  -  10 ПТП  с  1 загинал   и  10  ранени . Най-високо ниво  на пътнотранспортната  аварийност е  в часовете от 15 до 16 часа –7 ПТП с  1 загинал  и  8 ранени. Следва интервала от 19 до 20 часа с 4 ПТП  с  1 загинал и 3 ранени    и  часовете между  07 и  08 часа – 4 ПТП с  1 загинал  и  3 ранени.        
Коментари

Още от последните новини