Стартира мащабен социален проект "Независими" на плувен клуб "Бриз"

Стартира мащабен социален проект

Плувен клуб "Бриз" разширява социалната си дейност. През изминалата седмица бе даден успешен старт на проекта "Независими". Той се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Главната цел на проекта е да се разшири обхватът на дейностите, които бургаският плувен клуб провежда самостоятелно в последните години, а именно - информационни кампании, обучения и други дейности. Основната идея е с тях да се увеличат инициативите за подобряване здравето и физическа активност.

Проектът "Независими" е провокиран от задълбочаващите се негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на младежите на възраст 15-29 години, които включват различни форми на зависимости- наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет и други.

ПК „БРИЗ“ вече проведе две събития, в рамките на проекта „Независими“.Успешно приключи обучителната седмица, която включваше модули за подпомагане изграждането на младежки лидери и за усъвършенстването на уменията на младежи за превенция и справяне с различните негативни зависимости.

При огромен интерес премина обучението за младежки лидери на ПК"Бриз".  "Независими, свободни и отговорни". То включваше ролеви игри, спортни занимания и практикуване на физическа активност, учене чрез преживяване, дискусионни форуми, практически задачи, дейности на открито, свързани със спорт и спортни занимания, презентационни техники. Акцентът бе обучение, което да развива умения за разпознаване на зависимостите и възможностите за повишаване на здравословното състояние и минимизиране на рисковите фактори като социална изолираност, семейни проблеми, наличие на стрес/депресия/,чувство за изолация, рискова среда, неравно положение и липса на възможност за интеграция. 

Проведена бе и кръгла маса на тема "Младежите и зависимостите и ролята на спорта/физическата активност в изграждане на социално-отговорно поведение". На нея бяха дискутирани новите негативни тенденции, свързани с работата с младежи, рискови фактори при зависимости, вследствие на пандемията от КОВИД-19. Обсъдени бяха и нови мерки и стратегии за работа с млади хора. В дейността се включиха младежи, младежки експерти и спортни педагози, които имаха желание да подобрят и надградят своите компетенции и умения за достигане и работа с деца и младежи. Обучението и кръглата маса преминаха при стриктно спазване на изискванията на здравните власти, във връзка с КОВИД-19. Двете събития се проведоха в рамките на Проект "Независими" на ПК "Бриз"-Бургас с вх.номер : 09-00-275/27.01.2021, НПИМД-Н3-Т2-030/2021, дог.25-00-27/19.03.2021 и се осъществява с финансовата подкрепа на ММС по НПИМД по чл.10А, ЗХ.

Коментари

Още от последните новини