Само за ноември 250 трудноподвижни хора са потърсили работа в Бюрото

Само за ноември 250 трудноподвижни хора са потърсили работа в Бюрото - E-Burgas.com
Общо 250 безработни с намалена трудоспособност са регистрирани през ноември в дирекция „Бюро по труда”- Бургас, което обслужва общините Бургас, Поморие , Несебър. Това заяви за радио "Фокус" Пенка Кирилова, изпълняващ длъжността директор на Агенцията по заетостта в Бургас. Броят на трудноподвижните хора, записани на борсата, съставлява близо 2 % от всички регистрирани. Повечето от тези безработни притежават някаква професионална квалификация. 87 от тях са с работнически професии, 96 са специалисти и 69 са лицата без квалификация. Специално за хората с двигателни проблеми са разработени отделни програми, по които да им се намира работа по-лесно. Те са включени в Националния план за действия по заетостта, посочи Кирилова. Изпълняват се и мерки по програми за обучения и насърчаване на заетостта при хора с увреждания. „През тази година продължава действието на Национална програма за асистенти на хора с увреждания. Целта й е да предоставя грижа на лица с трайни увреждания в семейна среда, като назначава безработни за лични асистенти. От началото на годината 72 лица са ангажирани по тази програма. Друга възможност е Националната програма за осигуряване на заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Приоритетно в нея се включват лицата, отговарящи на следните изисквания: над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, като в тази група се включват безработни военноинвалиди и пострадали при и по повод отбраната на страната. Включват се и хора с над 50 % намалена работоспособност със сензорни увреждания, а така също лица с ментални увреждания.", коментира Пенка Кирилова. Тя допълни, че през 2012 г. по програмата работят 32 лица, от които 14 са включени в заетост на новоразкрити работни места. В Националния план за действие през тази година са предвидени стимули за работодателите, така че те да осигуряват равни възможности за хората в неравностойно положение. За лица с намалена работоспособност се реализират различни насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта. В това число влизат програми за безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, а също младежи от социални заведения, завършили образованието си. Друга група са безработни с двигателни трудности, включително военноинвалиди, както и  безработни с трайни увреждания, които се наемат на временна, сезонна или почасова работа. За изминалия период 17 безработни лица с намалена работоспособност са започнали работа по условията на тези насърчителни режими в „Бюро по труда” -Бургас.
Коментари

Още от последните новини