Съдът пусна унищожителите на дюни Иван и Манол срещу 4 хил. лв.

Съдът пусна унищожителите на дюни Иван и Манол срещу 4 хил. лв.  - E-Burgas.com
Снимка БГНЕС

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по делото за противозаконно унищожаване на „пясъчни дюни", по което подсъдими са Иван Нончев и Манол Пазвантов.

Съдът остави без уважение молбата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за конституиране на министерството като граждански ищец и за съвместно разглеждане в настоящото наказателно производство на предявения граждански иск от страна на държавното ведомство, в размер на 200 хил. лв. Окръжен съд – Бургас счете, че съвместното разглеждане на иска ще затрудни своевременното приключване на наказателния процес. Министерството на регионалното развитие и благоустройство може да предяви своя граждански иск в граждански процес и интересите на държавата няма да бъдат нарушени, ако се докаже виновност на подсъдимите в наказателния процес. Предвид спецификите на обекта на престъплението, се изисква събирането на множество доказателства и назначаването на множество експертизи, установяващи имуществената вреда. По досъдебното производство няма събрани доказателства за наличие на имуществени вреди и за първи път съдът следва да ги установява. Това би попречило за своевременното и ефективно приключване на наказателния процес, поради необходимост от отлагания на делото, специално с оглед доказване на гражданския иск.

Съдът не сподели изводите на защитата на двамата подсъдими, че в досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. Съдебната инстанция счете, че са изложени достатъчно фактически положения относно обективните и субективни съставомерни признаци на извършеното деяние. В обвинителния акт ясно е формулирано участието на подсъдимите в престъпната дейност, както и подробно е описана защитената територия – природна забележителност. Посочени са конкретно и точно техническите параметри на предмета на обвинението, като подсъдимите ясно могат да разберат обвинението.

Съдът определи, че съществуват процесуални пречки за гледане на делото по реда на Гл. 27 от НПК – съкратено съдебно следствие, поради изричното несъгласие на подсъдимите и техните защитници. Предвид искането на защитата, делото следва да бъде гледано по реда на Глава 28 от НПК, с освобождаване от наказателна отговорност от страна на подсъдимите и налагането им на административно наказание.

Окръжен съд – Бургас потвърди и взетите мерки за неотклонение „Парична гаранция", в размер на 3 000 лв. за Иван Нончев. и 1 000 лв. за Манол Пазвантов.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция.

Коментари

Още от последните новини