Родители на деца в ОУ "Коджакафалията" скочиха срещу системата за прием

Родители на деца в ОУ

Остро несъгласие с предложената „Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на Община Бургас“ изразиха родители на деца от подготвителните групи в ОУ "Коджакафалията". Според тях системата е незаконосъобразна и противоречи с последните изменения на наредбата за организация а дейностите в училищното образование. 

Авторите на писмото припомнят, че през миналата година от МОН са въвели изискването водещ критерий за прием да е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, на базата на което се определят 4 групи съобразно периода на уседналост към момента на подаване на заявлението за записване. В разрез на нормативната уредба обаче, община Бургас определя 7 групи, в зависимост от адресната регистрация постоянен/настоящ адрес, район, време, през което детето е регистрирано на този адрес. Според системата изискването за уседналост се определя към момента на подаване на заявлението.

"Промяната на МОН задължава община Бургас да приеме като основен критерий фактора адресна регистрация, но в същото време й дава възможност да определи и други критерии, които са свързани с достъпа до образование. Един от тези критерии е детето да е завършило подготвителна група в желаното училище. Определянето на висок брой точки за завършена подготвителна група в училището, в което се кандидатства за записване в първи клас, би дало шанс на тези деца да участват реално в класирането за място в същото училище. Така ще се отчете не само желанието им да продължат образованието си в същото училище като преминат от подготвителна група в първи клас, но и ще се зачете положеният вече труд и старание. Безспорно е, че това ще повиши мотивацията на децата да развиват своите знания и умения като добиват нови." пише в писмото. 

Родителите предлагат да има съблюдаване на посочените в наредбата на МО четири групи, както и разписаните в Наредбата правила за прием на децата последователно по реда на групите. Освен това искат община Бургас да се придържа към съществуващата и утвърдена система на разделение на ЦАУ (ТДП) при определяне на „Прилежащите райони“ към училищата, като ЦАУ „Приморие“ и ЦАУ „Зора“ са в един район; Отпадане на понятието „Съседен район“. Третото искане е увеличаване на тежестта на точките за деца, завършили подготвителна група в същото училище, с цел предотвратяване на отпадане на ученици.

Към писмото е приложена подписка с имената на родителите, които застават зад исканията. 
 

 

Коментари

Още от последните новини