Ръст на насилието, тормоза и кражбите сред децата в област Бургас

Ръст на насилието, тормоза и кражбите сред децата в област Бургас - E-Burgas.com
bbc.com

През 2020 г. в област Бургас на отчет  в ДПС са водени 383 малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2020 г. са:

80.7% са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години - 19.3% от общия брой на водените на отчет в ДПС.

Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2020 г. достига 333 (86.9%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 50, или 13.1%.

От отчет в ДПС са снети 81 малолетни и непълнолетни лица, или 21.1% от водените на отчет през годината. От тях 51 лица (63.0%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 30 лица (37.0%) - поради поправяне на поведението.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2020 г. са 202. Момичетата са 68 (33.7%), а момчетата - 134 (66.3%).
В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за „проява на насилие и агресия“ - 40 лица или 19.8%, за „тормоз“ - 37 лица (18.3%), за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 36 лица (17.8%) и за „бягство от вкъщи“ - 28 лица (13.9%).

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 251.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 108 малолетни и непълнолетни лица. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби - 41.7% (45 лица).

От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 52 лица (20.7%) са преминали през ДПС за унищожаване и повреждане на имущество, 26 лица (10.4%) - за престъпления свързани с наркотици, 15 лица (6.0%) - за хулиганство.

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са 56, от които 20 или 35.7% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 44.6% (25 лица), а на непълнолетните - 55.4%, или 31 лица.

През 2020 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 26 лица (46.4%), следват пострадалите от  нанесени телесни повреди - 13 лица (23.2%), от грабежи - 5 лица, или 8.9%, от блудство, изнудване и склоняване към просия - по 4 лица, или по 7.1%.
 

Коментари

Още от последните новини