Пускат пробно нова регистрационна система в МБАЛ-Бургас

Пускат пробно нова регистрационна система в МБАЛ-Бургас - E-Burgas.com

Единната регистрационна система за прием на пациенти вече заработи пробно в МБАЛ Бургас. В края на миналата седмица бяха доставени четците и софтуерът, който регистрира всеки постъпил в болницата пациент. От 1 април приемът през системата става задължителен и е важно всеки постъпил да носи със себе си български личен документ. Това може да бъде лична карта или зелен паспорт; моряшки паспорт; удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС; карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец; разрешение за (постоянно) пребиваване. Ако документът е откраднат или изгубен, приемът ще става с удостоверение, издадено от МВР.

Системата е разработена по поръчка на Националната здравноосигурителна каса. Целта й да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в болниците. Личният документ се чекира със специален четец и данните от него постъпват в системата. Това се случва два пъти – при приемането и при изписването. Данните постъпват в здравната каса в реално време. Процедурата отнема няколко секунди.

В МБАЛ Бургас вече има два поста за регистрация, като четецът и софтуерът се тестват. До 1 април трябва да бъдат отстранени грешки и пропуски и да се обучи персоналът. Единият пост се намира на регистратурата в Новия корпус, а другият в Отделението по хемодиализа. Трети пост е поискан от Родилно отделение, където има независим прием.

Въвеждането на системата е договорено между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) в чл.94 от Националния рамков договор (НРД) 2015 за медицински дейности. От 01 април 2015 г. медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в Регистрационната система, няма да бъдат заплащани. Целта на единната регистрация е прозрачност и повишен контрол върху изразходването на здравните вноски. Намалява се и вероятността от отчитане на неизвършена дейност.

Коментари

Още от последните новини