Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат става общинска

Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат става общинска - E-Burgas.com

С 16 глаза "за", един въздържал се и един против общинските съветници в Карнобат приеха докладната записка на кмета Георги Димитров за преобразуване на Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост от държавна в общинска. Против гласува общинският съветник Тодор Байчев, коет накара карнобатския градоначалник да мотивира допълнително внесената докладна. 

"Това е едно от 22-те училища в страната, които ще получат финансиране по ОП "Региони в растеж. Финансирането за Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост в Карнобат е за близо 1,3 млн.лв. Считам, че с това преобразуване можем да подпомогнем както младежите  в общината, така че те да получат една професионална квалификация, а и да се реализират на пазара на труда след това, така и за местната иконимика ", заяви от трибуната на ОбС Димитров. 

Иначе в дневния ред на съветниците имаше общо 21 точки. Първите бяха свързани с приемане на отчета и баланса на Общински имоти - Карнобат ЕООД и този на Многопрофилната болница. Съветниците гласуваха и предоставяне за ползване на спортни съоръжения за нуждите на клубовете по борба, лека атлетика и този по гимнастика. 

Прие се и друго предложение на кмета общината да кандидатства с проект по ОП "Развитие на селските райони" за църквата в с. Искра. Проектът е по мярка 7.6 " Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане , възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата". 

 

Галерия
Коментари

Още от последните новини