Пристанище-Бургас работи на пълни обороти

Пристанище-Бургас работи на пълни обороти - E-Burgas.com
"Запазва се положителната тенденция за увеличението на количествените и качествените показатели на държавното търговско дружество “Пристанище Бургас” ЕАД през първите осем  месеца на 2012 г., спрямо същия период на 2011 г.", съобщават от пресцентъра на порта. До 1 септември 2012 г. най-големият бургаски пристанищен оператор обработи 1 538 хил. тона товари, което е с повече от 140 хил. тона спрямо миналата година за оперираните от дружеството терминали „Изток 1” и „Запад” и превишение от 11,5 % към утвърдения от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  бизнес-план на дружеството. При съпоставими обеми на преминалите генерални товари/метали, биг-бегси и др./ през наблюдавания период насипните товари и обработените контейнери бележат чуствително увеличение. Обработените зърнени храни /ечемик, рапица, пшеница, слънчоглед, царевица/преминаха условната граница от  400 000 тона, което гарантира до края на годината  износа на стратегическата българска селскостопаска продукция да надхвърли половин милион. Нарастването при количествата обработени контейнери е – с 45% като тонаж и 70% като TEU бройки. Особенно интересно е да се отбележи скока и на преминалите хладилни контейнери - от 1000 TEU бройки през 2011 г. на 4000 TEU бройки тази година – над 4 пъти. Качествените показатели: печалбата от дейността /EBIT/-3436 хил. лв.  и чистата печалба – 3178 хил. лв. са в  съответсвие с положителните резултати от претоварната дейност, но предвид мултиплициращия ефект от повишаване на производителността на труда и оптимизация на разходните съставляващи за периода, отчетните им стойности са  с почти една четвърт /24,4 на сто/ над бизнес-разчетите. По думите на изпълнителния директор г-н Диян Димов: „Натрупаният положителен финансов ресурс целево ще бъде разходван за изпълнение на строителната инвестиционна програма на  дружеството с приоритетно направление–цялостна реконструкция и рехабилитация на инженерните мрежи/шосейно-площадкова, тротоарна, пътна, ВиК, елзахранване и др./ и Марина Порт Бургас – реализация на първа фаза на проект „Зона за обществен достъп” – Морска гара Бургас. Съобразно утвърдените законови процедури и в координация с останалите участващи в проекта – МТИТС, ДП „Пристанищна инфраструктура” и Община Бургас са в ход процедури по подготовка и реализация на всеки един от  подобектите”.  
Коментари

Още от последните новини