Правят обществено обсъждане на Проект за устройствен план на Община Карнобат

Правят обществено обсъждане на Проект за устройствен план на Община Карнобат - E-Burgas.com

Общинската администрация в Карнобат съобщи, че организира среща за обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Карнобат, както и на доклада за Екологична оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие на същия. Мероприятието се организира на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 20 Декември 2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Карнобат, ет. 2 с адрес гр. Карнобат, бул. „България” №12.

Проекта на Общ устройствен план на Община Карнобат, Докладът за Екологична оценка, заедно с всички приложения към тях, са публикувани на интернет страницата на Община Карнобат на електронен адрес: https://karnobat.acstre.com/ като е осигурен публичен достъп в сградата на общината през периода: от 14.11.2018 г. до 20.12.2018 г.

Заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и становища в деловодството на Община Карнобат, бул. „България” № 12 до 20.12.2018 г., както и при провеждане на самото обществено обсъждане.

 

Коментари

Още от последните новини