Правото на справедлив процес бе тема на съдебен семинар в Окръжен съд - Бургас

Правото на справедлив процес бе тема на съдебен семинар в Окръжен съд - Бургас       - E-Burgas.com

Окръжен съд – Бургас организира семинар за магистрати дискутиращ практиката на Европейския съд по правата на човека. Лектор бе преподавателят от Бургаски свободен университет, доц. Светла Вучкова. Апелативни, окръжни, районни съдии и адвокати от Бургас  обсъдиха естеството на право на справедлив процес за всеки гражданин.

         В началото на семинара доц. Вучкова представи статистика, според която нарушенията на Чл. 6 от Конвенцията на правото на справедлив съдебен процес съставляват ¼ от всички нарушения за 2018 г., което е 24, 1%.   „Констатацията на нарушение не води автоматично до решение в обратния смисъл на националния съд", каза лекторката и уточни, че „Европейският съд по правата на човека преценява във всеки отделен случай дали установяването на нарушение може да бъде поправено чрез преразглеждането на делото от националните съдилища". Доц. Вучкова представи практики на други европейски държави в съдопроизводството.

         Европейският съд по правата на човека не преразглежда фактите по правния спор, както и прилагането на националното законодателство. Европейският съд има субсидиарна роля и не цели да замести националните съдилища при решаването на правен спор. Справедливото правораздаване е защитаването на гражданските права и задължения; „справедливо и публично" изслушване, "независим и безпристрастен" съд, създаден в съответствие със закона; компетентност и публично обявяване на съдебното решение.

         Регионалното обучение бе организирано по проект „Качествено и професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието" на Националния институт на правосъдието, на който партньор за пореден път е Окръжен съд – Бургас.

Коментари

Още от последните новини