ППМГ- Бургас успешно завърши проект, разкриващ практическата стойност на математиката

ППМГ- Бургас успешно завърши проект, разкриващ практическата стойност на математиката - E-Burgas.com

 „Discover the Unknown in Mathematics“ се реализира в партньорство с Италия, Испания, Германия и Финландия

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас успешно завърши проект, разкриващ необятната практическа стойност на математиката. Проектът е под името  „Discover the Unknown in Mathematics“ с номер на договора № 2017-1-FI01-KA219-034700_5 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - гр. Бургас. Продължителността му е две години, а партньори по него са България, Италия, Испания, Германия и Финландия.

Нетрадиционен поглед към математиката и търсене на нови и мотивиращи начини на преподаване са основните цели на проекта. „Discover the Unknown in Mathematics“ учи как да се адаптират иновативни инструменти за изучаване на математика и как точната наука да бъдe комбинирана с други предмети.- предприемачество, изкуство, икономика, ИТ умения. „Проекти, които предлагат прилагане на математиката в ежедневието са изключително полезни както за нашите ученици, така и за нашите учители. Учениците се мотивират от това, че виждат огромната роля на математиката в живота, а учителите се научават да разчупват стереотипите и да предлагат нови и достъпни начини на обучение по математика, които да съответстват на младите поколения. Не на последно място трябва да се отбележат ползите по развитието на езиковите познания по английски език за нашите ученици, контактувайки с партньори от четири държави.“ обяснява координаторът по проекта и заместник директор на гимназията- Станимир Баев.

Проектът е разделен на четири стъпки, като първата е създаването на виртуална компания, чиято бизнес идея е да продава генерираните и разработените от партньорите идеи. Втората стъпка е изграждане на общ речник за целия проект, който да събере думи, свързани с математиката. В този етап ученици и учители съвместно подготвят и нов учебен модел с уроци по математика, които да бъдат преподадени по нови и интригуващи подходи. Третият етап е готовият продукт, който превръща математиката в изкуство, да бъде изнесен на виртуалния пазар. Той предлага разработените уроци по математика да се представят чрез изкуство като песен, игра или комикси. „Използвали сме платформите на социалните медии, за да създадем и популяризираме обучителни видеоклипове. Всеки от партньорите по проекта показва своите варианти как труден материал по математика да стане достъпен.“ разкриват моменти от „Discover the Unknown in Mathematics“ участниците.

В последния етап учениците интервюират специалисти, които използват математика в своята работа, като основната идея е да се изгради комбинация от истории, свързани с математиката. В края на проекта е създадена база данни, която да бъде използвана в бъдещи проучвания, както и  собствен улеснен математически модел за решаване на задачи. Преподаване на математиката по нов и мотивиращ начин е основната цел на партньорите по проекта.

 

 

.

 

Коментари

Още от последните новини