Подводна експедиция вади тайни из дълбините на Черно море

Подводна експедиция вади тайни из дълбините на Черно море - E-Burgas.com
Image_1537817_128 Мащабен българо-британски проект ще изследва акваторията на Черно море под българска юрисдикция. Министърът на културата Вежди Рашидов одобри издаването на разрешение за теренно археологическо проучване и сключения между Центъра за подводна археология и Университета Саутхемптън договор. Това е първият мащабен изследователски проект за изследване на Черно море с единствено археологическа насоченост. Проектът ще бъде реализиран в пълно съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство (2001 г.), по която Рeпублика България е страна. Подводното наследство, ненапразно наричано и "невидимото наследство", съставлява може би най-застрашената част от културното ни наследство. Изследователският проект за подводни археологически научни изследвания в Черно море има за цел да илюстрира най-добрите международни практики в отговор на различните заплахи към това наследство. Постиженията на българската подводна археология през последните години са причината Университетът Саутхемптън и неговият Център по морска археология да потърсят сътрудничество с българския Център за подводна археология – държавен културен институт към министъра на културата. Основната цел на проекта е да бъдат реализирани морски археологически проучвания във водите на Черно море под българска юрисдикция, за да бъде съставена карта на подводното културно наследство на Република България, да бъде обогатена и информацията за промените в морското ниво и климата, повлияли живота на праисторическите и исторически общества в черноморския регион. За да бъдат постигнати всички тези цели, морското дъно ще бъде картирано с помощта на набор от методи и техники, ще бъдат локализирани и идентифицирани археологически обекти и материали, ще бъдат взети и проби от дъното, за да бъде събрана по-детайлна информация за променящата се околна среда. За гарантиране на максимално добро покритие на изследваната акватория, проучванията ще бъдат осъществявани от борда на два плавателни съда – един за плитки и един - за дълбоки води. Финансирането е изцяло гарантирано от безвъзмездна помощ от благотворителен фонд - Фондация за експедиции и образование, предоставена на университета в Саутхемптън. Проектът е предвиден за период от 3 години и една допълнителна година за окончателно обработване и анализ на придобитите данни. Данните и информацията ще бъдат използвани за подготовка на рецензирани публикации от страна на екипа на проекта. Предвидено е публикуването им в български, британски и други чужди научни списания. Проектът ще осигури възможности както за популяризиране на културното наследство под вода в българските води на Черно море, така и за обучаване на млади специалисти с интереси в подводните археологически изследвания. Източник: "ВарнаУтре"
Коментари

Още от последните новини