Питане от парламента: Защо ИАРА бави процедурите за разрешителни за стопански риболов?

Питане от парламента: Защо ИАРА бави процедурите за разрешителни за стопански риболов? - E-Burgas.com

Народните представители от ГЕРБ Бургас Ивелина Василева и Димитър Бойчев входираха парламентарно питане до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Техният въпрос касае спазването на разпоредбите, отнасящи се до риболовния капацитет както и коректно прилагане на свързаните с тях процедури от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури.

Според депутатите в закона за рибарството и аквакултурите ясно е посочен необходимият набор документи, които трябва да бъдат представени при заявяване на намерение за стопански риболов. Разрешителното се издава в 14-дневен срок, а в случай на отказ, ИАРА трябва да се мотивира със заповед, която подлежи на обжалване.

Нови разрешителни обаче се дават само при наличие на свободен риболовен капацитет съобразен с възможностите за риболов. Законът за рибарството и аквакултурите предвижда прекратяване на действието на разрешителното за стопански риболов, ако две поредни години корабът не е извършвал такава дейност. Корабите с прекратени разрешителни се отписват служебно, а освободеният капацитет остава в полза на държавата. В последствие той се разпределя между новозаявилите желанието си да бъдат вписани в регистъра на риболовния флот, за да придобият правото да извършват риболов.

Бургаските депутати са получи множество сигнали от кандидати за разрешителни за стопански риболов. Според тях ИАРА отказва да приема заявления. Мотивът е че не е обявена процедура по преразпределяне на свободния капацитет, а в същото време, независимо от наличието му, не е инициирана нова такава.

Министър Порожанов трябва да отговори на бургаските депутати, защо се отказва приемът на нови заявления и какво да се промени, за да има справедливо преразпределяне на свободния капацитет, чрез гарантиране на публичност и прозрачност на процедурата. Според Димитър Бойчев и Ивелина Василева поддържането на актуален регистър на освободения капацитет, както и регистър на чакащите, ще улесни работата на ИАРА и желаещите да извършват стопански риболов.

Коментари

Още от последните новини