Пет нови съдебни заседатели се заклеха онлайн в съда в Малко Търново

Пет нови съдебни заседатели се заклеха онлайн в съда в Малко Търново - E-Burgas.com

Районен съд – Малко Търново закле новите си пет съдебни заседатели чрез видео-конферентна връзка с Общото събрание на съдиите в Районен съд – Бургас. Иновативният подход бе въведен, съобразно наложените мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. На церемонията присъстваха И.ф. Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас, съдия Силвия Петрова и И.ф. Административен ръководител на Районен съд – Малко Търново, съдия Чанко Петков. Бургаските районни магистрати участваха в събранието разпределени по Колегии в две съдебни зали, с оглед спазване на необходимата дистанция и неголямо присъствие на хора. Клетвата бе положена чрез успешна онлайн-комуникация с Районен съд – Малко Търново.

Председателят на Районен съд – Бургас закле съдебните заседатели, като ги призова да бъдат безпристрастни и да пазят съдебната тайна. „Полагайки клетва, Вие станахте част от състава на Районен съд – Малко Търново.  В качеството Ви на съдебен заседател ще се налага да вземате важни решения, които засягат човешки съдби. Имайте силата и волята да отстоявате принципите на свобода и човешко достойнство, върху които е поставена основата на правораздаването.", каза съдия Петрова в приветствието си към тях.

Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Бургас гласува необходимост от 7 съдебни заседатели за Районен съд – Малко Търново. Общинският съвет на Малко Търново направи 6 предложения, от които Общото събрание на Бургаския окръжен съд определи 5 съдебни заседатели.

Коментари

Още от последните новини