Отменят тържествената сесия в Айтос заради мерките, ще заседават онлайн

Отменят тържествената сесия в Айтос заради мерките, ще заседават онлайн - E-Burgas.com

Председателят на ОбС-Айтос Красимир Енчев отмени провеждането на тържественото издание на Общинската сесия в Айтос на Димитровден поради приемането на мерките на Здравноро министерство. Сесията, все пак, ще бъде проведена дистанционно утре при следния Дневен ред:

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-308/18.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане  План за действие на Община Айтос в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. /2021-2030 г./

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.139.8 и ПИ 00151.139.38, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-301/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.272.8 и ПИ 00151.272.12, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-302/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.194.14 и ПИ 00151.194.25, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-303/14.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват ПИ 00151.147.5, ПИ 00151.147.6 и ПИ 00151.147.7, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/14.10.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ІІ-3327, кв.185 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Шипка“ № 2.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-305/15.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-297, кв.147 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Ченгелиеви“ № 12.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-306/15.10.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-224, кв.8 по плана на с.Караново, община Айтос.

Свързани статии
Завършва ремонтът на Айтоския проход, предстои полагане на маркировка Д-р Феим Мурад, МЦ "Айтос": Не сме уморени, удовлетворени сме, че лекуваме хората Айтоска баба клъвна на изманик – изпрати му 10 хил.лв. за разваляне на магия Шишков в Айтос: Ще съдействаме за изграждане на обходен път, липсва инициатива от общината Зам.-министър също идва на проверката в Айтос Инспектират нововъведените мерки на опасния път в Айтос Кметът на Айтос и НПО ще обсъдят нови мерки за ограничение на трафика Приеха Северения обход на Айтос като обект с регионално значение Комисия обследва целия участък, през който минават камионите в Айтос Ето какви мерки се взимат в опасния участък в Айтос още от днес
Тагове
Айтос
Коментари

Още от последните новини