Откъде българинът най-често взема пари назаем – тенденции и статистика

Откъде българинът най-често взема пари назаем – тенденции и статистика - E-Burgas.com

Отдавна отмина времето, когато иронично коментирахме „американската мечта“, изживяна в живот на кредит. Според статистиката, днес всеки пети българин има кредит за изпащане и всеки трети българин е вземал поне веднъж пари назаем. По данни на НСИ общата сума на изтеглените кредити за 2019 година е с около 9.6% по-висока от тази за изминалата, 2018 година.

Родният потребител вече по-запознат и спокоен относно процеса по вземане на пари назаем чрез фирмите за бързи кредити

Финансовите институции, занимаващи се с бързи и онлайн кредити станаха особено популярни още в края на 2015 година, но в началото на тях се гледаше с недоверие и предразсъдъци. Поради липса на осведоменост и опит с този начин за вземане на пари на заем, българите предпочитаха тежките, но сигурни, макар и бавни банкови процедури по отпускане на кредити в случай на парична криза. През 2019 година ръстът на броя и общата сума на изтеглените бързи заеми свидетелства за подобреното качество на услугата, прозрачност на фирмите, които я предлагат, и реален потенциал за бъдещо покачване на съответните показатели.

Жилищните нужди – основни мотиватори за търсене на пари назаем

Макар ръстът на изтеглените бързи кредити през 2019 година да е факт, общата им сума, изразена в лева, все още изглежда незначителна пред сумата, изтеглени пари назаем под формата на ипотечни кредити. От друга страна, и при бързите заеми жилищните нужди са главен източник на мотивация – например, необходимост от ремонт или покупка на нов уред, мебели и т.н, включително и плащане на месечен наем от потребители без собствено жилище.

Отживелица ли е практиката да се търсят пари назаем от приятел?

Независими проучвания по темата водят до извода, че, да, вземането на пари назаем от близък или роднина е все по-рядко срещана практика. Според участвалите в интервюто обаче не покачването на доверието в банковите и другите финансови институции е причина да спрат да търсят помощта на приятели при парична криза. Общото недобро финансово състояние на населението е основание повечето хора да смятат, че търсенето на пари назаем от близки е неуместно и дори неудобно. Някои психолози обясняват тази тенденция със синдрома на отчуждението между хората. Синдром, който според тях, все по-осезаемо нанася катастрофални щети върху личностните отношения.

Пари назаем – бъдещи прогнози

Финансовите експерти са категорични в мнението, че броят на неофициалните заеми (между приятели) ще намалява все повече за сметка на потребителските кредити през банки и заемите с ипотека върху имота. От друга страна, те прогнозират спад в броя конкурентноспособни и реално търсени от потребителите фирми за бързи кредити. Причината е, че макар недоверието към тях да се стопява с годините, твърде многото подобни финансови институции създават объркване в потребителското съзнание по време на търсене. Нещо повече – засиленият интерес към индивидуални услуги като финансово консултиране дава възможност на българина днес да търси препоръки от специалисти относно фирми за бързи заеми. А въпросните експерти плащат с репутацията си при посочване на дадена лоялна, респективно фирма фантом с тежки условия за отпускане на кредита.

Коментари

Още от последните новини