Огромен ръст на строителството в област Бургас

Огромен ръст на строителството в област Бургас - E-Burgas.com

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през първото тримесечие на 2022 г. е 122, а новопостроените жилища в тях са 588. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. 91.0% са със стоманобетонна конструкция, 8.2% с тухлена конструкция и 0.8% с панелна конструкция. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите се увеличават със 79.4%, а жилищата в тях с 329, или със 127.0% 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (50.5%), следват тези с три стаи (23.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.7% 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2022 г. е 47 435 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2021 г. се увеличава със 114.8%. Жилищната площ също се увеличава (с 99.2%) до 33 553 кв. м.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 85.3 кв. м през първото тримесечие на предходната година на 80.7 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.
 

Коментари

Още от последните новини