Общината събира идеи за развитието на града

Общината събира идеи за развитието на града - E-Burgas.com
На видно място в централното фоайе на Община Бургас е поставена пощенска кутия за набиране на писмени проектни идеи и предложения, които да бъдат включени в съответните зони на въздействие в рамките на "Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас". Тя ще се проверява периодично и всички предложения ще бъдат взети под внимание. Срокът за подаване на проектните идеи е до 25 март 2013 г. Предложенията се приемат както в кутията, така и на сайта на проекта: http://ipgvr.bggis.com/burgas/en-us/publicsurvey2013_02_20.aspx Вашето мнение е изключително важно за нас и ще бъде взето под внимание!
Коментари

Още от последните новини