Община Бургас: Отсечените дървета в двора на Френската гимназия бяха опасни

Община Бургас: Отсечените дървета в двора на Френската гимназия бяха опасни  - E-Burgas.com

На тяхно място ще бъдат засадени млади и здрави дръвчета

Общо 13 едроразмерни дървета са били отсечени при санитарна сеч в двора на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ГРЕ „Раковски“ в Бургас, признаха от общината. Премахването на дърветата е част от изпълнението на проекта за цялостно обновление на двора на гимназиите. Във връзка с това на мястото е извършен оглед на съществуващата растителнсот, който е установил, че дърветата са опасни и трябва да бъдат премахнати. 

"Короните на дърветата са с висок процент суховършие и некрози на връхните клони. Има дървета с над 80 % загниване на стъблото и короната, което се вижда и на снимките. Това ги прави изключително опасни при по-силни ветрове и обилни снеговалежи, повърхностната коренова система е деформирала настилките и бордюрите; налични са оголени и видими корени с механични повреди, сухи клони в небалансираните корони, суховършия, загниване на ствола. Извършването на ремонтните дейности около дърветата, в комбинация с лошото им санитарно състояние, би ги направило нестабилни, компрометирани и би създало реална и непосредствена опасност от падането им." съобщиха от общината за e-Burgas.com

Освен премахнатите 13 дървета, други 32 са преминали през оформяне и подкастряне на короната. Проектът предвижда засаждане на нова дълготрайна декоративна дървесна растителност.

Коментари

Още от последните новини