Община Бургас обмени опит в интеграцията на чужденци в Малта

Община Бургас обмени опит в интеграцията на чужденци в Малта - E-Burgas.com

Община Бургас, община Марса / Малта/ и Шиклошнагифалу/ Унгария/ обмениха опит относно прилагане на стратегиите за миграция и интеграция на чужденци в рамките на проект "Моментни снимки от границите - Малките градове се изправят пред предизвикателствата на План 2030"

Малтийската община Марса посрещна делегации от Община Бургас и унгарската община Шиклошнагифалу в изпълнение на тригодишен проект, свързан с подобряване на критичните разбирания на европейците за причините, обуславящи миграцията- "Snapshots from the borders".

Весна Балтина - експерт в дирекция "Европейски политики и програми", представи местната стратегия  на Община Бургас за интеграция на младите хора. Целта на стратегията е да подпомогне адаптацията на студентите и всички, които за известно време са учили или работили в чужбина, но сега имат желание да се завърнат на родна земя. При завръщането обаче се налага да влязат в контакт с различни институции, като често процедурата е различна от страните, в които са били.

"Оne stop shop"  е мястото в общината, където се съдържа цялата необходима информация за това какви документи и къде трябва да бъдат подадени в зависимост от конкретния случай. Алгоритъмът е илюстриран в печатни материали, които са достъпни във фронт офиса на администрацията и на сайта на дирекция ЕПП. Обикновено към тях интерес проявяват както наши сънародници, така и чужденци, които са решили да пребивават тук.

Именно към този подход прояви интерес и кметът на Марса Джоузеф Азопарди, който прие делагация от Община Бургас. За община Марса интеграцията на младите хора е изключително важна, защото се оказва, че заради различните видове мигрантски потоци местното население напуска общинските центрове и се изтегля в периферията. А по-голямата част от чужденците, които са младежи, трябва да бъдат итегрирани. Обратна интеграция се търси и по отношение на местните, които напускат родните си места. Затова подобен подход в улесняване на връзката с институциите се оказва изключително полезен.

По време на посещението си в Малта Весна Балтина и Мария Танева от отдел "Европейски политики и програми" в Община Бургас се срещнаха с кметове и общински съветници и от градовете Мсида - г-жа Маргарет Цефаи и Гзира - г-н  Конрад Манче. В Гзира има и силна българска общност, за която местните общински съветници споделиха изключително добри отзиви.

По време на посещението си представителите на бургаската делегация се срещнаха и с Ахмед Бугри от Фондацията за защита и помощ на мигрантите, както и с Федерика Парисоли от IOM. Предстои скоро Бургас на свой ред да приеме делегация от Малта, за да я запознае със своята местна стратегия насочена към младите хора, които искат да се завърнат в Бургас.

Коментари

Още от последните новини