Новите административни ръководители на Районните прокуратури в Несебър и Малко Търново встъпиха в длъжност

Новите административни ръководители на Районните прокуратури в Несебър и Малко Търново встъпиха в длъжност - E-Burgas.com

Избраните от ВСС нови административни ръководители на Районните прокуратури в Несебър и Малко Търново - прокурорите Радост Бошнакова и Райко Стоянов встъпиха официално в длъжност.

       Припомняме, че двамата бяха избрани по време на заседание на ВСС на 07.04. 2016г. Те получиха безпрецедентната подкрепа от 24 гласа от членовете на Съвета.

  Бошнакова поема ръководството на най-натоварената прокуратура в цяла България. Тя бе представена на колектива от магистрати и служители в морския град от Окръжния прокурор  на Бургас г-жа Калина Чапкънова.

    Радост Бошнакова е родена на 06.04.1973г. в гр.Сливен, а юридическото си образование завършва през 2000г. в Юридическия факултет на Техническия университет в гр.Варна.

       В съдебната система встъпва през 2007г., като младши прокурор в Районна прокуратура-Бургас. От 2010г. е прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

       Общата щатна  численост на магистратите в Районна прокуратура –Несебър е 8 прокурори. Там обаче работят само двама магистрати, като за обезпечаване на кадровия дефицит се налага постоянно командироване на прокурори от Районна прокуратура – Бургас. Това води до намаляване на ефективността  и влошаване на отчетността в безспорно най-натоварения орган на съдебната власт в цялата страна. Остарелият сграден фонд и лошите условия на труд също прави Районна прокуратура-Несебър нежелано място за работа от страна на магистратите.

       За разлика от Бошнакова, която за първи път има досег с Прокуратурата в гр.Несебър, за Райко Стоянов Районната прокуратура в Малко Търново не е непознато място. Той за втори път застава начело на  магистратурата.

       Райко Стоянов е роден  на 15.12.1962г., роден е в гр.Бургас, а юридическото си образование завършва през 1995г. Бургаския Свободен Университет.

Коментари

Още от последните новини