Намаляват бюрокрацията с премахване на 373 услуги и регулации

Намаляват бюрокрацията с премахване на 373 услуги и регулации - E-Burgas.com

Пакет от над 1500 мерки одобри правителството за промяна на модела на административно обслужване, за да се намали бюрокрацията. Предвижда се общо 373 административни услуги и регулаторни режима да бъдат премахнати с цел блекчаване на гражданите и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.

С решението се редуцират изискваните от заявителите документи, увеличава се служебният обмен на документи, съкращават се някои срокове и такси, стандартизират се услуги на администрации със сходен профил на дейност. До 31 декември т.г. министрите трябва да заличат или впишат промените в Административния регистър на предоставяните административни услуги, а в срок до 31 март 2019 г. - да изготвят и внесат за одобрение в Министерския съвет проектите за изменения на закони и подзаконови нормативни актове от тяхната компетентност. Отчет за изпълнението на приетия пакет от мерки ще бъде внасян на всеки три месеца.

Коментари

Още от последните новини