Над 70 000 лева надвнесен данък възстанови НАП на физически лица от Бургас

Над 70 000 лева надвнесен данък възстанови НАП на физически лица от Бургас - E-Burgas.com
Повече от 74 000 лв. е възстановила териториалната дирекция на НАП Бургас на 332 бургазлии, които са надвнесли данък през изминалата 2012 година.  74 831 лева са възстановени от надвнесен данък върху доходите на физически лица от трудови правоотношения, работещи по граждански договор, свободни професии и др. До края на месец февруари 2013 година в салона за обслужване  на НАП Бургас са подадени  447 декларации с надвнесен данък, като за същия период на изминалата година това са направили  187 бургазлии. За да бъдат прихванати или възстановени недължимо платени суми за данък върху доходите, трябва физическото лице да  подаде годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. Декларацията  се подава в  териториалната  дирекция на НАП Бургас по постоянен адрес. Данъкът ще бъде възстановен, когато в подадената декларация е посочена сумата на надвнесения данък, името на ТБ, банковия код /ВIC/, номера на банковата сметка, трите имена и ЕГН на титуляра. Към декларацията трябва да са приложени също така и служебни бележки за авансово удържан/внесен данък, актуални за отчетната 2012 година. Надвнесената сума се възстановява с издаването на акт за прихващане или възстановяване, а когато  лицето няма задължения за прихващане - с протокол. Същият се издава в 30 дни след подаването на годишната данъчна декларация, след което се възстановява сумата. При констатиране на несъответствия в подадената декларация, служителите от териториалната дирекция на НАП Бургас изпращат съобщение за тяхното отстраняване, като в 14 дневен срок  физическото лице трябва да подаде нова декларация. От НАП Бургас напомнят, че крайният срок за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е 30 април 2013 година. 5% отстъпка  от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и са внесли дължимия данък в срок до 30 април 2013 г. Данъчната декларация може да се подаде в пощенските станции, по пощата с обратна разписка, по интернет, подписана с електронен подпис или на място в офиса на НАП Бургас. Най-лесният и удобен начин за деклариране на доходите е чрез интернет. Повече информация за декларирането, плащането и възстановяването на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.  
Коментари

Още от последните новини