МРРБ: Черно море трябва да бъде мост към Централна Азия и Средния изток

МРРБ: Черно море трябва да бъде мост към Централна Азия и Средния изток - E-Burgas.com

Разработването и приемането на морски пространствен план за Черно море ще доведе до правилен баланс между икономическите интереси към водния басейн и неговата екологична защита. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри международна конференция по морско пространствено планиране, свързана с изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II.  Тя отбеляза, че МРРБ работи активно по темата за морското пространствено планиране и разработването на пространствения план, който ще е в сила за периода 2021-2035 г. Очаква се до края на месец март 2021 г. България да го представи пред ЕК.

МРРБ в качеството си на Компетентен орган на национално ниво по въпросите на морското пространствено планиране цели да обедини усилията на всички заинтересовани страни, включително на междудържавно ниво, както и да привлече бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море по хармоничен начин. „Заедно търсим правилния баланс между икономическите интереси и екологичната защита, балансиране на интересите в различните морски сектори, за да осигурим устойчивото им развитие за бъдещите поколения“, каза още Николова. 

 Оценяваме огромното географско значение на Черно море като важна източна врата на Европа. Морските граници досега свързвахме с разделяне на една територия. Изпълнението на настоящия проект ще ни даде възможност да изградим естествен мост между Европа, Централна Азия и Средния изток, по който да търсим сътрудничество, като важен транспортен коридор, средище на различни култури, регион със социални, икономически и политически предпоставки, посочи още зам.-министър Николова.

„Проектът „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II е от значение за целия басейн на Черно море, за гарантиране на връзките между държавите членки на ЕС и страните, които не членуват в съюза.“ Това коментира по време на конференция Хуан Запатеро от Главна дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК. По думите му проектът се разглежда и в по-широк, глобален въпрос, в контекста на целите за устойчиво развитие на ООН, които касят живота във водите на океаните и моретата и нуждата от грижа живите организми в тях.“ ЕС е пример в тази посока. 23 държави –членки на съюза в момента разработват такива планове или са ги приели“, каза още Запатеро.

Участие в международната конференция вземат изтъкнати експерти в областта на морското пространствено планиране за Средиземно и за Балтийско море, специалисти по интегрирано управление на крайбрежните зони и опазването на морската околна среда, представители на Комисията за опазване на Черно море против замърсявания, на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, на Междуправителствена океанографска комисия на ЮНЕСКО.

Коментари

Още от последните новини