Модернизират пристанището

Модернизират пристанището - E-Burgas.com
Нови складове, силози, жп линии и пътища ще бъдат изградени на порта

port

Не е необходимо изготвянето на екологична оценка на актуализацията на Генералния план за пристанищен терминал "Бургас-изток – 2", става ясно от решението на Министерството на околната среда и водите от края на декември 2013 г., цитирано в специализирания сайт stroitelstvo.info. Не се предвижда заемане и засягане на нови площи, актуализацията съответства на предвижданията на Общия устройствен план  на Бургас, предвидената подмяна на съоръжения и оборудване ще подобри екологичната среда и условията за работа са част от мотивите за решението. Основните планирани дейности за развитието на пристанищната територия на терминал "Насипни товари" са реконструиране, модернизиране, преоборудване и специализиране на корабните места 17 и 18 за обработка на сухи бройни генерални товари, като за целта се предвижда изграждането на два покрити пристанищни склада. Корабни места 19 и 20 ще са за обработка на зърно, шротове и торове, като се предвижда изграждане на два нови склада с общо предназначение, силозно стопанство с 10 силоза и съответната обслужваща инфраструктура. Наливен пирс 20А ще запази предназначението си за обработка на течни наливни товари, като се предвижда изграждане на претоварна естакада, магистрални тръбопроводи, плаваща платформа и специализиран кей. За терминал 2А се предвижда запазване на сегашната специализация на корабно място 30 за обработка на медни руди и медни концентрати. Планира се реконструиране на тиловото претоварно и транспортно оборудване, изграждане на нов закрит склад за меден концентрат със съответните съоръжения за товарене/разтоварване, нови мощности за разтоварване на сярна киселина и складиране на товара, строителство на складова база за втечнени LPG газове със съответната инфраструктура и съоръжения. За корабни места 32 и 33 се предвижда специализирането им за обработка на кораби с насипни руди, концентрати, контейнерни товари и др. За целта е необходимо доизграждане на кея, както и извършване на драгажни работи. По отношение на инфраструктурата актуализираният план предвижда реконструкция на съществуващите жп линии, преустройство, удължаване и изграждане на нови жп коловози, вътрешни пътища, доизграждане на канализация, изграждане на сплинкерни инсталации за новопредвидените складове, нова трафостанция и др.  
Коментари

Още от последните новини