Модернизират Минералните бани за 2,3 млн. лв.

Модернизират Минералните бани за 2,3 млн. лв. - E-Burgas.com

Проектът предвижда реконструкция и доизграждане на уличната водопроводна мрежа

mineralni bani

Община Бургас планира да модернизира "Минералните бани" и по-конкретно водопреносната мрежа за минерална вода в квартала. За целта обаче ще трябва да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

В края на месеца Общински съвет - Бургас ще реши дали проектът е приоритетен за града и дали общината ще кандидатства за необходимата сума, която се равнява на  2 340 000 лв.

Проектът включва  реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа за доставка на минерална вода в уличната мрежа. Освен това ще бъде ремонтиран основния в момента сондаж Б-191, който захранва квартала и ще бъде разработен нов сондаж Б-165, който трябва да обезпечи всички бъдещи консуматори на вода.

Чрез средствата, които Община Бургас може да получи от ПУДООС ще бъде осигурено по-добро качество на водоснабдяването на балнеологичните комплекси и зоните за рекреация и спорт, ще се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа; ще бъдат създадени допълнителни възможности за развитие на стопанска инициатива в сферата на балнеолечението, профилактиката и спорта.

 
Коментари

Още от последните новини