Министър Нейков: Приоритет е изграждането на зала в Бургас

Министър Нейков: Приоритет е изграждането на зала в Бургас - E-Burgas.com
Отчетът на спортния министър Свилен Нейков днес бе разпространен до медиите. В него се отчитат част от изпълнените обекти по спортната инфраструктура в Бургас, както и бъдещите цели. Основен приоритет, както отбелязва Нейков е направата на спортна зала в Бургас. Строителство С встъпването си в длъжност преди 3 години ръководството на Министерство на физическото възпитание и спора постави като един от основните приоритети модернизирането и изграждането на спортна база в страната. За периода построихме „Арена Армеец София“, която след няколко дни ще празнува своя първи рожден ден. Белмекен и Спортпалас (неизползван през последните 10 години) се превърнаха в супер модерни центрове за спортна подготовка. „Дианабат” стана център на бойните спортове. Напълно реновирана е залата за гимнастика на стадион „Раковски“. Модернизиран е стадион „Академик“ на 4-ти км, текат ремонти на стадион „Академик“ до зала Фестивална. Отделно до момента сме финансирали реновирането и изграждането на 46 обекта за професионален и масов спорт на обща стойност 7,5 млн. лв. в цялата страна. Сред тях са пистата за лека атлетика в Правец, спортна зала за хора с увреждания във Варна, плувен басейн в Младежкия дом в Бургас, многофункционална спортна площадка в Златоград, зала за шоудаун в Студентски град (София), спортни площадки в район Подуяне и Студентски град (София), физкултурни салони и игрища в ПМГ Враца, ГПЧЕ „Роман Полан” Стара Загора, стадион в Раковски, стадион Миньор в Димитровград, спортни площадки, игрища и съоръжения в Калофер, с. Ново село, с. Момин проход, с. Бойчиновци, стадион хвърляния и централен стадион Национална спортна академия (София) и др. Договорено, изпълнено и отчетено бе и проектирането на няколко обекта за предстояща реализация: „Реконструкция на Учебно-спортна и възстановителна гребна база „Лобош”, Проект за смяна предназначението на Възстановителен център „Диана” за нуждите на СБАЛТОСМ „Д-р Шойлев”.

Следващите приоритети на МФВС, съвместно с правителството и местната власт, са изграждането на спортните зали в Пловдив, Русе и Бургас и атлетическата писта в Стара Загора.

Търговски дружества Извършени са основни ремонти с реновиране и подменени машини и съоръжения на редица спортни обекти, включени в капитала на „Национална спортна база” ЕАД, като Морска олимпийска база Созопол, Ветроходна база „Язовир Искър”, Национален стадион „Васил Левски”, НСБ „Средец-Панчерево”, НСБ „Пампорово” и др. С оглед заварените тежки финансови условия и необходимостта от оптимизиране на дейността, МФВС преобразува чрез вливане двете търговски дружества „Академика 2000” ЕАД и „Академика-Спорт” ЕАД, в които министърът на физическото възпитание и спорта упражнява правата на държавата. Новоучреденото дружество „Академика 2011” ЕАД довърши и инициира в цялостни и частни ремонтни дейности, свързани с реновиране на сградния фонд и подменени машини и съоръженията на „Зимния дворец на спорта”, на СМК „Академика”-гр. Черноморец, СК „Мир и Дружба”, София, и стадион „Академик”.   Антидопингов център В изпълнение на Програмата на правителството за европейско развитие е създаден Антидопинговият център. Комисия от служители на центъра изготви нова Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност и изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център. С влизането в сила на Наредбата е постигната хармонизация на националните антидопингови правила с тези, разписани в посочените по-горе международни конвенции, както и с Кодекса на САА. Приключи основният ремонт на сградата, в която ще се помещава Антидопинговият център и в момента тече процедура по оборудването му. Разработени, разпространени и оценени са анкети, предназначени за ученици от спортните училища и спортните паралелки в страната, които имаха за цел да се установи нивото на познание на младежите относно употребата на допинг в спорта и нарушенията на антидопинговите правила. Въз основа на данните от анкетите бяха разработени по три учебно-образователни програми, предназначени съответно за спортисти и спортно-технически лица. Спорт за високи постижения МФВС създаде ясна система за управление на спорта, чиито правила се следат и спазват стрикто. Тези, които не пожелаха да работят по новата система, понесоха своите последствия. Примери са казусите с предишната федерация по вдигане на тежести и федерацията по спортна стрелба. МФВС извърши анализ на тренировъчния процес, представянето и постигнатите резултати през отделните етапи на подготовка и прогностична оценка при селекцията на спортистите за проектоолимпийския отбор и формирането на олимпийския резерв и коренно промени логиката на подпомагане на Българските спортни федерации. За първи път в програма Олимпийска подготовка се диференцират спортовете според тяхната специфика - индивидуални летни спортове; индивидуални зимни спортове; колективни спортове; спорт за хора с увреждания. С разделянето на спорта в групи според тяхната специфика се осигуриха необходимите условия за пълноценен тренировъчен и състезателен процес на спортистите от проектоолимпийския отбор и звената за олимпийски резерв. Заложиха се ясни и точни параметри, с които спортистите попадат в 3-те нива за подготовка съобразно класиранията през изминалата спортно-състезателна година, като параметрите са съобразени с етапа, в който се намира тяхната подготовка в 4 годишния олимпийски цикъл Приложен е индивидуален подход за спортистите от 1-во и 2-ро ниво, т.е. проекто олимпийския състав и олимпийския резерв, като същите са описани поименно в договорите със спортните федерации. По този начин се индивидуализира подготовката за всеки един спортист от олимпийския състав и олимпийския резерв. Особено внимание е отделено на талантливите млади спортисти с потенциал за изява на ЛОИ Рио Де Женейро 2016 г. За първи път състезател, покрил норматив за Игрите в Лондон, автоматично попада в държавен олимпийски тим с изцяло осигурено финансиране до Олимпиадата. Годишната издръжка на спортист, получил пълния размер на олимпийската подготовка и неговия треньор варира в рамките на 85-100 000 лв. Средствата за олимпийските федерации бяха увеличени от 16 000 000 лв. преди 3 години до 23 000 000 през 2012 г. Изключително важна стъпка за реализиране политиката на МФВС беше преминаването на спортните училища на пряко подчинение на спортното министерство. От месец септември 2012 г. тази реформа е вече факт за първите 7 училища.

Спорт за всички

МФВС подпомага развитието на масовия спорт чрез редица програми - „Спорт за децата в свободното време”, „Физическо възпитание и спорт в училищата“, „Научи се да плуваш”, Научи се да караш ски“, „Програма за развитие на детския футбол”. През 2011 г. бе създатена програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск”. През месец ноември 2010 г. бе открит Консултативен център за работа с хората с увреждания. През тази година стартираме и пилотната програма „Спорт за децата в детските градини”. Годишно по програми на МФВС със спорт се занимават около 30 000 деца, а средствата, които отделяме за тях са около 2,5 млн. лв. В три поредни години се реализира кампанията „Аз обичам спорта”, в която ежегодно участват над 30 000 деца в повече от 170 общини в цялата страна. Оптимизират се Правилата за организиране и провеждане на ученическите игри, за учениците от 5 до 12 клас от общообразователните училища. В игрите участват около 100 000 деца. Предоставените средства от МФВС за провеждането им са в размер на 464 000 лева. За осъществяването на спортните дейности насочени към децата лишени от родителски грижи за първи път през 2011 г., беше одобрен и финансиран проект на Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи. С реализирането на този проект се създадоха условия за осъществяване на тренировъчна и спортно състезателна дейност за децата от всички домове на територията на страната. Европроекти В настоящия програмен период не са заложени целеви средства за спорт. Въпреки това МФВС успя да адаптира и реализира два европроекта – по Оперативна програма административен капацитет и по Оперативна програма развитие на човешките ресурси на обща стойност над 4 млн. лв. МФВС насърчава общините да кандидатстват за спортна инфраструктура по програми за регионално развитие и развитие на селските райони. МФВС полага сериозни усилия в следващия програмен период 2014-2020 г. да бъдат заложени средства конкретно за спорт. Международна дейност За трета поредна година МФВС реализира Спартакиада за български младежи, живеещи в чужбина. В мероприятието участват около 500 деца от Молдова, Украйна, Сърбия, Македония, Румъния и Албания. Бяха организирани състезания по футбол, волейбол и баскетбол. Спортните срещи между отборите бяха съчетани с богата културна програма, в която децата от отделните държави демонстрираха бита и обичаите на българите в различни краища на света. Реализира се Проект „Искам да бъда”, ежегоден футболен турнир, в рамките на Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г. През изтеклия период, на основата на двустранни взаимодействия, преговори и уточнения, беше подписано Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на образованието, заетостта и семейството на Малта. Заявени са и приоритетни сфери на спортно сътрудничество с Гърция, Тунис, Монголия, Иран, Алжир. Водят се преговори за двустранно сътрудничество в областта на спорта с Русия, Аржентина, Република Беларус, Република Сърбия. По отношение на сътрудничеството с ЕС беше организирано българско участие във всички формални и неформални заседания на министрите, отговарящи за спорта в ЕС, както и на ниво спортни директори. Осигурено беше експертно участие в работните групи “Спорт” към Съвета на министрите на ЕС (работен орган към Съвета на ЕС), които се провеждат регулярно в Брюксел и на които се обсъждат основни и стратегически документи в областта на спорта. Номинирани бяха български експерти за участие в три от новосформираните шест експертни работни групи съгласно Европейския план за спорт 2011 – 2013 г.
Коментари

Още от последните новини