М-Тел блокира поръчка на община Бургас

М-Тел блокира поръчка на община Бургас - E-Burgas.com
Обществена поръчка за избор на оператор на фиксирани телефонни мрежи, който да обслужва администрацията на община Бургас, е на път да бъде анулирана, заради жалба на един от участниците в процедурата - „Мобилтел” ЕАД, показа проверка на e-burgas в Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/. Първият мобилен оператор в страната е един от трите участници в конкурса. Другите два са БТК, и новият играч на пазара на телекомуникационните услуги „Нетфинити”, става ясно документооборота по процедурата. Поръчката е с прогнозна стойност 266 хил.лв без /ДДС/ за срок на контракта - две години. Според антимонополния орган, част от заданията на процедурата нарушават свободната конкуренция и поставят участниците в неравнопоставено отношение. Атакувани от „Мобилтел” ЕАД са четири компонета. Основният от тях сочи, че с основна тежест, формираща 70 % от техническото предложение на кандидатите е броя на притежаваните географски номера. „По този начин се дава предимство на БТК, която е с исторически определен монопол в предоставянето на електронни съобщителни услуги. Поставянето на това условие от страна на възложителя, привилегирова определен участник”, констатира КЗК. Комисията има и няколко други забележки и по другите задания на конкурса, които обаче не нарушават правото за свободна и лоялна конкуренция. Решението на КЗК в момента се обжалва във Върховния административен съд /ВАС/. Очаква се ВАС да излезе със становище до края на тази месец. Ако върховните магистрати потвърдят решението на КЗК, то обществената поръчка за избор на оператор за фиксирани телефонни услуги ще тръгне отначало.
Коментари

Още от последните новини