Искат банкови гаранции и от автоморгите

Искат банкови гаранции и от автоморгите - E-Burgas.com
Снимка Агенция Монитор

Собственици на автоморги и площадки за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване ще трябва да представят банкови гаранции съгласно изменение на Закона за управление на отпадъците, съобщава monitor.bg.

Досега това задължение имаха притежателите на разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 
Промените са в сила от 3 януари тази година. Задължените лица имат срок три месеца след тази дата да внесат банкови гаранции. С промените се намалява размера на банковите гаранции за дейността с отпадъци от черни и цветни метали от 25 000 лева на 15 000 лева. Остава в сила гаранцията от 5000 лева за всяка площадка на дружеството. Същите са и размерите на банковите гаранции за дейност и площадки за излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване. Когато дружеството извършва дейности с тези отпадъци се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ. 

Коментари

Още от последните новини